Onderwijsconcept

 • Gehuisvest in een bijzonder monumentaal gebouw
 • Een gedifferentieerd aanbod voor taal, spelling, lezen en rekenen
 • Thematisch werken voor de wereldoriënterende en creatieve vakken
 • Engels vanaf groep 1 t/m 8
 • Plusklas voor leerlingen die meer aankunnen
 • Aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden

Kernwaarden

 • Veiligheid
 • Samenwerken
 • Talentontwikkeling
 • Eigenaarschap
 • Iedereen die zich thuis voelt op onze school is welkom
 • Ruimte en respect voor het individu

Missie

 • Veilige leeromgeving
 • Oog voor talenten van kinderen
 • Individueel en samen leren
 • Zelfbewuste, zelfstandige sociale kinderen
 • Met plezier naar school gaan

Visie

 • Kinderen leren van en met elkaar
 • Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en de manier waarop wij met elkaar omgaan.
 • Wij dagen leerlingen uit zich verder te ontwikkelen, talenten te ontdekken en zich verder te ontplooien.
 • Wij delen kennis, ontwikkelen vaardigheden en brengen persoonlijke kwaliteiten in beeld.
 • Onze omgang met elkaar, onze waarden en normen en de taal en sfeer op school komen voort uit onze protestants-christelijke signatuur.

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag