Klachten

Ouders met een klacht, vragen wij eerst in gesprek te gaan met de leerkracht. Als dat niet lukt zijn achtereenvolgens de ib’er, directie of interne contactpersoon (Marjolein van der Kooij) het volgende aanspreekpunt. Als ook dit niet tot het gewenste resultaat leidt, komen de externe vertrouwenspersonen van de SCOH in beeld. Zij bekijken samen met ouders of er aanleiding is tot een klacht bij het college van bestuur of de landelijke klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt bij de klager. Externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. Het bestuur wordt wel geïnformeerd over het feit dat de vertrouwenspersonen zijn ingeschakeld. ### Soorten klachten Er zijn verschillende soorten klachten. Onderwijskundige klachten, klachten van organisatorische aard en klachten over ongewenst gedrag. Als het vermoeden bestaat van een seksueel misdrijf, moeten medewerkers het bestuur onmiddellijk informeren.

Route bij klachten

Leerkracht

Leerkracht en/of ib'er

Directeur

Interne contactpersoon

Vertrouwenspersonen SCOH of bestuur

Als er geen oplossing wordt gevonden

Landelijke Geschillencommissie

Contact

Bestuur SCOH De heer Rene Tromp en Mevrouw Joke Snippe (Het College van Bestuur)
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
070 311 87 87

Externe vertrouwenspersonen Centrum Vertrouwenspersonen Plus Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
070 260 00 32 | 06-813 169 36
info@cvp-plus.nl
centrumvertrouwenspersonenplus.nl

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 386 16 97

“De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen delen wij met de ouders. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met ouders en aan hun input.”

Juf Sandy, intern begeleider

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag