Resultaten

Schooladvies voortgezet onderwijs

Tijdens de schooljaren van onze leerlingen vormen wij een zo compleet mogelijk beeld van hun motivatie, vaardigheden, werkhouding, taakgerichtheid en concentratie. In januari krijgen de leerlingen in groep 8 hun definitieve schooladvies. Het is tot stand gekomen in overleg met de leerkrachten in groep 7 en 8, intern begeleider en directie en gebaseerd op de gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en het drempelonderzoek. We bespreken dit met de ouders, groepsleerkracht en directie of intern begeleider. In groep 8 geven we veel aandacht aan de keuze voor het voortgezet onderwijs, bezoeken wij vo-scholen met de leerlingen en komen leerlingen uit het voortgezet onderwijs iets vertellen in de klas. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen echt kiezen voor een school die bij hen past. De leerkracht maak een onderwijskundig rapport van de leerlingen die van school gaan met resultaten en bijzonderheden voor de nieuwe school. De overstap kan dan zo goed mogelijk plaatsvinden. Ouders ontvangen een kopie.

Resultaten Cito-Eindtoets
2023 2022 2021
DaCostaschool gemiddelde 539,4 537,1 540,5
Landelijk gemiddelde 534,9 534,8 534,5
Uitstroom
Aantal leerlingen
Schooltype 2023 2022 2021
vwo 14 6 9
havo / vwo 4 4 12
havo 3 5 4
vmbo tl / havo 3 1 3
vmbo tl 2 1 -
vmbo overig 3 5 -
praktijkonderwijs - - -

“De leerling die van school gaat krijgt een onderwijskundig rapport mee met resultaten en bijzonderheden voor de nieuwe school.”

Juf Romy, groep 8

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag