Passend onderwijs

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het kader van Passend Onderwijs werken wij met een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in de regio Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH. U vindt het SOP van onze school bij de downloads op deze website.

Het ontwikkelingsperspectief

Een andere mogelijkheid is dat er wellicht een aanvraag moet worden gedaan voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs. Wij stellen een ontwikkelingsperspectief op voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geeft aan welke doelen de leerling op lange termijn kan bereiken, hoe de leerstof wordt gepland en hoe de samenwerking met ouders en school is opgezet.

Samenwerkingspartners in het kader van passend onderwijs

Het bestuur van onze school is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH), het samenwerkingsverband voor de regio. Een aanvraag moet altijd worden getoetst door de SPPOH. Wij werken nauw samen met de SPPOH, Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, (HCO), Onderwijszorg Nederland (ONL), Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en de jeugdverpleegkundige/schoolarts (CJG).

“Een prettige school met een goede en warme sfeer, waar onze kinderen zich thuis voelen.”

Kim de Kruijf, ouder van Jonah, Nathan en Mikha (groep 8, 7 en 5)

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag