Leerlingvolgsysteem

Resultaten leerlingen

Cito-leerlingvolgsysteem

Resultaten analyseren

Bijstellen plannen:
rekenen en spellen

Groepsleerkracht

Bepalen welke leerlingen
interventie nodig hebben

Groepsleerkracht

  • verlengde instructie
  • afstemming instructie
  • meer uitdagende leerstof
  • pedagogisch gebied

Bepalen welke leerlingen in aanmerking komen

voor bredere analyse
groepsleerkracht en ib’er

Diagnose

leraarondersteuner,
rekencoördinator of ib'er

Extra hulp in de groep

eigen groepsleerkracht

Remedial teaching

buiten de klas

  • opstellen handelingsplan
  • evaluatie resultaten na 6 weken
  • besluiten hoe verder te gaan

“De Da Costaschool staat voor gedegen rekenonderwijs, met aandacht èn uitdaging voor elk differentiatieniveau waarop de leerlingen werken.”

Juf Pamela, rekenspecialist

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag