Hulp

Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. De ib’er helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Zorg buiten de groep

We gaan ervan uit dat ieder kind kan meekomen in de groep, maar soms heeft een kind iets anders nodig. De leerkracht houdt dit goed in de gaten en heeft regelmatig overleg met de ib’er. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan zal de leerkracht of ib’er met de ouders bespreken wat het kind nodig heeft. Ook kan de hulp van de remedial teacher, reken- of gedragsspecialist erbij gehaald worden. Kinderen die in de klas onvoldoende uitdaging ervaren, kunnen deelnemen aan de Plusklas.

Gedragsspecialist

Schoolbreed werken wij met het leerlingvolgsysteem van de sociaal-emotionele methode ZIEN. Onze gedragsspecialist begeleidt leerkrachten met de uitwerking van deze methode en met individuele leerlingen die een specifieke aanpak nodig hebben. Zij stuurt ook het anti-pestbeleid aan.

Dyslexie

Bij sommige kinderen komt het taal/leesproces moeizaam op gang. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. Als er dyslexie is gediagnosticeerd, is behandeling mogelijk. De ziektekostenverzekering vergoedt de kosten. Op onze school hebben wij een specifieke aanpak voor kinderen met dyslexie. Onze intern begeleider is de contactpersoon hiervoor.

Schoolmaatschappelijk Werk

De schoolmaatschappelijk werkster is een keer per week op school. Zij biedt kortdurende hulp, die is gericht op het welzijn van het kind. Bijvoorbeeld in het geval van sociaal-emotionele problemen, pesten, vragen over opvoeding of problemen in het gezin.

Sociale veiligheid

Als school monitoren wij welbevinden, betrokkenheid en gevoel van veiligheid van leerlingen met de leerlingenvragenlijst van ZIEN. Wij krijgen waardevolle informatie over hoe de leerlingen de sfeer in de school, de klas en op het plein ervaren, maar ook hun beleving van de lesstof en de manier van werken in de klas. Wij nemen de uitkomsten serieus en voeren zo nodig gesprekken hierover met de kinderen. In 2018 is de monitor sociale veiligheid afgenomen. De kinderen gaven de school een 9.2.

‘Warme overdracht’

Wij zorgen voor een ‘warme’ overdracht bij de overgang en begeleiding van een leerling naar een volgende groep. De nieuwe leerkracht wordt goed geïnformeerd en de overdracht wordt ook digitaal vastgelegd. .

“Onze leerlingen geven ons een 9,2 voor sociale veiligheid. Daar zijn we supertrots op!”

Juf Hanna, groep 4

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag