Inspectie

De inspectie signaleert de volgende pluspunten naar aanleiding van het laatste bezoek in 2016:

  • Leerresultaten zijn bovengemiddeld
  • Leerkrachten betrekken leerlingen goed
  • Leerkrachten zijn pedagogisch sterk; duidelijk en structuur
  • Er heerst een prettige sfeer op de school
  • Directie en leerkrachten werken gezamenlijk aan voortdurende verbetering van de professionaliteit
Download inspectierapport

Schoolplan 2019/24

Ons schoolplan geeft aan hoe wij onze onderwijskwaliteit permanent monitoren, om deze nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. De basis van onze kwaliteit vormen de kernvakken taal, rekenen, spelling en lezen.

Download ons schoolplan

Toetsen

Tijdens het schooljaar volgen wij de leerlingen met behulp van toetsen uit de methodes. Twee keer per jaar werken we met Cito-LOVS. Deze objectieve toetsen testen wat kinderen kennen en kunnen. De ontwikkeling houden wij bij in het leerlingvolgsysteem. In het leerlingdossier houdt de leerkracht aanvullende informatie over de leerling bij.


Sociaal-emotioneel

Op sociaal-emotioneel gebied volgen we de leerlingen van groep 1 en 2 met de cognitieve en sociaal-emotionele observatielijsten van MijnLeerlijn. Vanaf groep 3 volgen we de leerlingen met het leerlingvolgsysteem van CITO Leerling in Beeld.

Welke toetsen nemen wij af tijdens het schooljaar?
  • Cito-toetsen
  • Methode toetsen
  • Cito Doorstroomtoets groep 8

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag