Aanmelden voortgezet onderwijs

Ouders kunnen hun kind op meer dan één school voor voortgezet onderwijs aanmelden. In de eerste periode van het schooljaar ontvangt u nadere informatie van BOVO Haaglanden over de aanmeldprocedure. BOVO Haaglanden houdt zich bezig met alle afspraken, procedures en regelingen omtrent de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Bekijk de animatie van BOVO:

“Onze protestants-christelijke signatuur blijkt uit de omgang met elkaar, onze waarden en normen en de sfeer en taal op onze school.”

Juf Michèle, adjunct-directeur

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag