Onderwijsconcept

 • Leren van en met elkaar
 • Afgestemd op de belevingswereld van het kind
 • De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Creëren van een rijke leeromgeving
 • Ontwikkeling van talenten

Dit concept gaan wij komende jaren verder ontwikkelen en verstevigen. Daarom zetten wij in op:

 • Een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod
 • Thematisch onderwijs

”Het is een leuke creatieve school omdat er vaak Da Vinci wordt gedaan. De Da Costaschool is een leuke en gezellige school waar ik me heel thuis voel. ”

Roos, groep 7

”Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In de groep spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Meester Rowin, gymleerkracht

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Kamiel (groep 7), Ferdinand (groep 6), Josephine en Charlotte (groep 3)

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Eind 2024 wordt onze nieuwe video verwacht.

Studie- en margedagen 2023/2024

April 2024

Studiedagen 2023-2024:

 • Maandag 18 september 2023
 • Dinsdag 31 oktober 2023
 • Vrijdag 1 december 2023
 • Dinsdag 13 februari 2024
 • Vrijdag 19 april 2024
 • Maandag 24 juni 2024 

Margedagen groepen 1 t/m 4:

 • Donderdag 26 oktober 2023
 • Donderdag 1 februari 2024
 • Dinsdag 2 april 2024
 • Dinsdag 21 mei 2024
Kennismaken met de school

April 2024

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Komend schooljaar staan de volgende bijeenkomsten gepland: 

 • Dinsdag 23 januari 2024 om 9.30 uur
 • Maandag 12 februari 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 12 maart 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 09 april 2024 om 9.30 uur
 • Donderdag 18 april 2024 om 9.30 uur
 • Maandag 10 juni 2024 om 9.30 uur

Bij teveel aanmeldingen plannen wij een extra bijeenkomst in om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om kennis te maken met de school. U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling?

 Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


Thematisch onderwijs en doe-vrijdag

November 2023

Een van de ambities die we in het dagelijks schoolleven hebben uitgewerkt is ons thematisch aanbod. Dit doen we in groep 1-2 door middel van spelend leren. Met aantrekkelijke thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters en het creëren van een rijke leeromgeving worden de kinderen uitgedaagd.

In groep 3-8 werken de kinderen ’s morgens aan de kernvakken rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. Aan het einde van de middag werken ze aan de wereldoriënterende vakken binnen verschillende thema’s.

In groep 4 t/m 8 hebben we de ‘doe-vrijdag’, op deze dag krijgen de kinderen de hele dag les van vakdocenten. De vakdocenten voor muziek, handvaardigheid en techniek sluiten aan bij het thematisch onderwijs. Het programma op de vrijdag wordt verder aangevuld door gym, leesmomenten en Da Vinci (kennislessen over het thema).

“Onze mooie monumentale school is een echte buurtschool. Alle kinderen zijn welkom op de Da Costaschool!”

Directeur van de school

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag