Onderwijsconcept

 • Brede ontwikkeling
 • Leren van en met elkaar
 • Inzicht in de eigen ontwikkeling (zelfbewust zijn)

In de praktijk:

 • Gedegen onderwijs in de basisvakken, aandacht voor de creatieve vakken en het aanleren van sociale vaardigheden.
 • Samenwerken heeft een vaste plek in ons aanbod.
 • Aandacht voor zelfbewustzijn van leerlingen.

”Het is een leuke creatieve school omdat er vaak Da Vinci wordt gedaan. De Da Costaschool is een leuke en gezellige school waar ik me heel thuis voel. ”

Roos, groep 7

”Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In de groep spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Meester Rowin, gymleerkracht

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Kamiel (groep 7), Ferdinand (groep 6), Josephine en Charlotte (groep 3)

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Eind 2024 wordt onze nieuwe video verwacht.

Studie- en margedagen 2024/2025

juni 2024

Studiedagen 2024-2025:

 • Maandag 16 september 2024
 • Dinsdag 15 oktober 2024
 • Vrijdag 6 december 2024
 • Vrijdag 21 februari 2025
 • Donderdag 17 april 2025
 • Dinsdag 10 juni 2025

Margedagen groepen 1 t/m 4:

 • Donderdag 14 november 2024
 • Dinsdag 4 februari 2025
 • Maandag 24 maart 2025
 • Donderdag 19 juni 2025
Kennismaken met de school

juni 2024

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland op: 

 • Dinsdag 3 september 2024 om 9.30 uur
 • Donderdag 3 oktober 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 12 november 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 10 december 2024 om 9.30 uur
 • Vrijdag 17 januari 2025 om 9.30 uur

Bij teveel aanmeldingen plannen wij een extra bijeenkomst in om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om kennis te maken met de school. U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling?

 Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


Thematisch onderwijs en doe-vrijdag

november 2023

Een van de ambities die we in het dagelijks schoolleven hebben uitgewerkt is ons thematisch aanbod. Dit doen we in groep 1-2 door middel van spelend leren. Met aantrekkelijke thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters en het creëren van een rijke leeromgeving worden de kinderen uitgedaagd.

In groep 3-8 werken de kinderen ’s morgens aan de kernvakken rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. Aan het einde van de middag werken ze aan de wereldoriënterende vakken binnen verschillende thema’s.

In groep 4 t/m 8 hebben we de ‘doe-vrijdag’, op deze dag krijgen de kinderen de hele dag les van vakdocenten. De vakdocenten voor muziek, handvaardigheid en techniek sluiten aan bij het thematisch onderwijs. Het programma op de vrijdag wordt verder aangevuld door gym, leesmomenten en Da Vinci (kennislessen over het thema).

“Onze mooie monumentale school is een echte buurtschool. Alle kinderen zijn welkom op de Da Costaschool!”

Directeur van de school

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag