Onderwijsconcept

 • Leren van en met elkaar
 • Afgestemd op de belevingswereld van het kind
 • De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Creëren van een rijke leeromgeving
 • Ontwikkeling van talenten

Dit concept gaan wij komende jaren verder ontwikkelen en verstevigen. Daarom zetten wij in op:

 • Een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod
 • Thematisch onderwijs

”Het is een leuke creatieve school omdat er vaak Da Vinci wordt gedaan. De Da Costaschool is een leuke en gezellige school waar ik me heel thuis voel. ”

Jet, groep 6

”Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In groep 6 spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Juf Sigrid, groep 6

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Ferdinand (groep 6) en Kamiel (groep 4), Josephine en Charlotte (groep 1-2)

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Aanmeldperiode 1

oktober 2022

Vanaf maandag 19 december 2022 t/m vrijdag 13 januari 2023 kunnen kinderen aangemeld worden die in de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2022 de driejarige leeftijd bereikt hebben of bereiken. U kunt het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij de directeur of de administratieve kracht van onze school. Uiterlijk 26 januari ontvangt u een reactie op de aanmelding. Wilt u een aanmeldformulier inleveren? Neem dan vooraf contact via dacosta@scoh.nl.  

Kennismaken met de school

oktober 2022

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Komend schooljaar staan de volgende bijeenkomsten gepland: 

 • Donderdag 1 september om 9.30 uur
 • Dinsdag 6 september om 9.30 uur
 • Dinsdag 22 november om 9.30 uur
 • Maandag 12 december om 9.30 uur
 • Donderdag 9 februari om 9.30 uur
 • Vrijdag 10 maart om 9.30 uur
 • Vrijdag 26 mei om 9.30 uur
 • Woensdag 14 juni om 9.30 uur

Bij teveel aanmeldingen plannen wij een extra bijeenkomst in om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om kennis te maken met de school. U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling? Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


Spelend leren

oktober 2022

In groep 1 en 2 gaan wij uit van spelend leren. Wij werken met heterogene kleutergroepen, groep 1 en 2 zijn gemengd. Kleuters hebben nog veel behoefte om te spelen en leren spelenderwijs. We werken met thema’s uit de belevingswereld van kleuters, zoals uitvinden, reizen in de tijd en vriendschap. Wij creëren een aantrekkelijke en rijke speelleeromgeving met hoeken, een uitdagend, gevarieerd en beredeneerd aanbod en geven de kleuters bewust ruimte voor eigen inbreng. Ze denken en doen op onze school echt mee en worden zo mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Reken- en taalactiviteiten komen spelenderwijs aan bod tijdens de thema’s. Leerkrachten observeren en begeleiden en laten de kleuters zowel leren en ervaren in kleine groepjes als in de grote groep.

“Wij zijn een christelijke basisschool. Iedereen is welkom op onze school, ook kinderen met een niet christelijke achtergrond.”

Directeur van de school

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag