De Da Costaschool is een Protestants-Christelijke basisschool in de Haagse wijk Duinoord. Een kleine school met een heerlijke sfeer en groot enthousiasme. We streven dan ook naar een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur. We gaan uit van Christelijke waarden en normen, waarin respect en verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staan.

Lees meer over ons Bekijk ons verhaal

Het laatste nieuwtje

april 2019

Consulting Kids

Groep 8 heeft op 18 maart j.l. tijdens een themadag ervaring opgedaan met de organisatie “Consulting Kids”. Deze organisatie gaat uit van het principe dat kinderen anders denken en zich niet laten stoppen door dingen die onmogelijk lijken. Hierdoor kunnen kinderen volwassenen helpen met het…

Lees verder

Uitgelicht

februari 2019

Beschikbare plaatsen

Voor het komende cursusjaar (2019 - 2020) hebben we nog plekken beschikbaar in groep 3. Ook kunnen er nog kinderen geplaatst worden die geboren zijn tussen 1 oktober 2013 en 30 september 2014. Neem voor meer informatie over onze school of over de aanmeldprocedure een kijkje bij onze…

Lees verder

Protestants-Christelijk

De christelijke identiteit vindt z’n oorsprong in het geloof in God en in de bijbel. Daarbij klinken een aantal uitgangspunten door: mensen verdienen waardering, mensen zijn geboren om in vrijheid te leven, mensen mogen steunen op God. We willen ruimte b…

Lees meer

Plusklas

In onze school hebben we een plusklas. In het beleidsplan van de gemeente is de doelgroep voor een plusklas als volgt omschreven: de (hoog) begaafde kinderen die in een reguliere schoolsetting adequaat onderwijs kunnen krijgen, maar tegelijkertijd…

Lees meer

Remedial teaching

Op onze school kunnen we remedial teaching bieden als mogelijkheid ter ondersteuning van uw kind bij het zich ontwikkelen en leren. Remedial teaching vindt hoofdzakelijk plaats in groepen 1 t/m 5. Remedial teaching is er in de vorm van individuele hulp,…

Lees meer

Kwaliteit

De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. In onze school wordt lesgegeven met behulp…

Lees meer

Ons adres

Da Costaschool

  • Hollanderstraat 21
  • 2517 HH Den Haag