Onderwijsconcept

 • Leren van en met elkaar
 • Afgestemd op de belevingswereld van het kind
 • De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Creëren van een rijke leeromgeving
 • Ontwikkeling van talenten

Dit concept gaan wij komende jaren verder ontwikkelen en verstevigen. Daarom zetten wij in op:

 • Een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod
 • Thematisch onderwijs

”Het is een leuke creatieve school omdat er vaak Da Vinci wordt gedaan. De Da Costaschool is een leuke en gezellige school waar ik me heel thuis voel. ”

Jet, groep 7

”Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In groep 4 spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Juf Marleen, groep 4

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Kamiel (groep 6), Ferdinand (groep 5), Josephine en Charlotte (groep 1-2)

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Thematisch onderwijs

mei 2023

Een van de ambities die we in het dagelijks schoolleven hebben uitgewerkt is ons thematisch aanbod. Dit doen we in groep 1-2 door middel van spelend leren met aantrekkelijke thema’s in de belevingswereld van kleuters en een rijke leeromgeving, waarin de kinderen worden uitgedaagd. In groep 3-8 werken de kinderen ’s morgens aan de kernvakken rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. ’s Middags werken ze aan de wereldoriënterende en creatieve vakken binnen verschillende thema’s. De vakleerkracht muziek speelt hier ook op in tijdens de muzieklessen. Met deze aanpak geven wij handen en voeten aan de vijf pijlers, die de basis vormen voor ons onderwijsconcept  

Kennismaken met de school

april 2023

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Komend schooljaar staan de volgende bijeenkomsten gepland: 

 • Vrijdag 10 maart 2023 om 9.30 uur
 • Dinsdag 21 maart 2023 om 9:30 uur
 • Vrijdag 26 mei 2023 om 9.30 uur
 • Dinsdag 13 juni 2023 om 9.30 uur

Bij teveel aanmeldingen plannen wij een extra bijeenkomst in om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om kennis te maken met de school. U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling? Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


Wij zijn op zoek naar een superjuf of -meester!

mei 2023

Leerkracht kleuterbouw

(3 dagen, zijnde 23 uur, voorkeursdagen ma,di,wo)

I.v.m. de overstap van een collega naar een andere school, zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij een gedreven en enthousiaste leerkracht groep 1-2 met een groot hart voor kinderen? Krijg jij ook energie van het ontwikkelen en geven van goed onderwijs aan leergierige kleuters? Kom bij ons werken!


Over ons

De Da Costaschool is een relatief kleine basisschool met ruim 200 leerlingen in de mooie wijk Duinoord te Den Haag, nabij het Gemeentemuseum. In ons prachtige monumentale pand bieden wij goed onderwijs en individuele zorg voor alle leerlingen. Onze school is volop in ontwikkeling en daar kun jij deel van uitmaken! Wil je meer informatie over onze school? Kijk op www.dacostaschool.nl

 

Wat kenmerkt de Da Costaschool?

·         Een veilige en prettige leeromgeving

·         Blije, leergierige kinderen

·         Een sociaal team; betrokken leerkrachten met een groot hart voor alle kinderen én voor elkaar

·         Gedegen onderwijs, thematisch werken, Engels in groep 1 t/m 8 en Muziek (idem).

 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een collega die:

·         in het bezit is van een pabo-diploma

·         (bij voorkeur: ruime) ervaring heeft in werken met heterogene groepen kleuters, m.b.v. methode en thema’s  

·         passie heeft voor het (kleuter)onderwijs

·         beschikt over goede communicatieve vaardigheden

 

Alles op een rijtje

·         Leerkracht voor de kleuterbouw

·         Vaste aanstelling mogelijk, na gebleken geschiktheid

·         Z.s.m., maar kan ook per 1 augustus 2023

 

Solliciteren en meer

Neem contact op met Ton Geleijnse, schooldirecteur a.i., via tgeleijnse@scoh.nl of via 070-3451194.

“Onze mooie monumentale school is een echte buurtschool. Alle kinderen zijn welkom op de Da Costaschool!”

Directeur van de school

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag