Onderwijsconcept

 • Leren van en met elkaar
 • Afgestemd op de belevingswereld van het kind
 • De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Creëren van een rijke leeromgeving
 • Ontwikkeling van talenten

Dit concept gaan wij komende jaren verder ontwikkelen en verstevigen. Daarom zetten wij in op:

 • Een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod
 • Thematisch onderwijs

”In groep 1 /2 gaan we uit van spelend leren. Spelen geeft de mogelijkheid tot ontwikkeling. Kinderen zijn net diamanten, je moet ze nog vormen, maar ze schitteren altijd.”

Juf Nancy, groep 1/2c

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Ferdinand (groep 4) en Kamiel (groep 5)

”Het is fijn dat je na de kleuters van iedere klas een groep hebt zodat iedereen elkaar kent.”

Jan, groep 6

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Nieuwe aanmeldperiode

december 2021

Vanaf maandag 20 december 2021 t/m donderdag 14 januari 2022 kunnen kinderen aangemeld worden die in de periode van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 de driejarige leeftijd bereikt hebben of bereiken. U kunt het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij de directeur of de administratieve kracht van onze school. Uiterlijk 15 januari ontvangt u een reactie op de aanmelding. Wilt u een aanmeldformulier inleveren? Neem dan vooraf contact via dacosta@scoh.nl.

Spelend leren

november 2021

In groep 1 en 2 gaan wij uit van spelend leren. Wij werken met heterogene kleutergroepen, groep 1 en 2 zijn gemengd. Kleuters hebben nog veel behoefte om te spelen en leren spelenderwijs. We werken met thema’s uit de belevingswereld van kleuters, zoals uitvinden, reizen in de tijd en vriendschap. Wij creëren een aantrekkelijke en rijke speelleeromgeving met hoeken, een uitdagend, gevarieerd en beredeneerd aanbod en geven de kleuters bewust ruimte voor eigen inbreng. Ze denken en doen op onze school echt mee en worden zo mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Reken- en taalactiviteiten komen spelenderwijs aan bod tijdens de thema’s. Leerkrachten observeren en begeleiden en laten de kleuters zowel leren en ervaren in kleine groepjes als in de grote groep.

Kennismaken met de school

november 2021

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Dit schooljaar staan de volgende bijeenkomsten gepland:

 • 23 november 2021
 • 9 december 2021
 • 10 december 2021
 • 27 januari 2022
 • 8 maart 2022
 • 20 mei 2022
 • 21 juni 2022

U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling? Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


“Wij zijn een christelijke basisschool. Iedereen op onze school is welkom, ook kinderen met een niet christelijke achtergrond.”

Marieke van Straten, directeur

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag